Žena s křížem

Rozkvetlý kříž

Plody synody v naší farnosti

Synoda vyhlášená papežem Františkem označuje „společné putování božího lidu“. Z výstupních zpráv a dotazníků naší farnosti vzešlo plno podnětných připomínek a návrhů. Společně můžeme děkovat za to, že je náš duchovní správce nezastrčil do šuplíku, ale začal jednu po druhé realizovat s podporou moderátorského týmu.

Zřízení pastorační rady farnosti

Zatímco zřízení ekonomické rady je pro farnost povinným krokem, vytvoření farní pastorační rady bylo do nedávna krokem dobrovolným. Silné hlasy ve výstupu ze synody jednoznačně podpořily její zřízení.

Vzhledem k tomu, že lze vnímat poslání pastorační rady odlišně, sepsali moderátoři odděleně svoje pojetí pastorační rady, které bylo následně diskutováno. Farní pastorační rada byla zřízena na podzim roku 2022, ještě před tím, že bylo její ustanovení v diecézi vyhlášeno za povinné.

Farní klub seniorů

Jedním ze stesků účastníků synody byla chybějící aktivita, která by stmelovala místní seniory. Vznikl tak nápad na farní klub seniorů, který zahájil své fungování dne 21. 4. 2022 promítáním filmu Mezi nebem a zemí – Páter Pio. S promítáním filmů se pak pokračuje pravidelně každý měsíc s výjimkou prázdnin, kdy proběhla vycházka k poutnímu kostelu ve Vranově u Brna.

Nový web

Nejeden farník si povzdychl nad naším farním webem. Už delší dobu chtěl vylepšit grafiku, zpřehlednit obsah, doplnit informace, zkrátka kompletně předělat. A tak vznikl web nový, který usnadnil orientaci ve farnosti nově příchozím, byl doplněn o informace o farních aktivitách, životě ve farním společenství. Čtenáře určitě těší i komplet nová grafika s novými bannery a přehlednějším menu.

Spolupráce s charitou

Touhu po prohloubení jednoho ze základních poslání církve – službu druhým – vyjádřila velká část farníků. Za tímto účelem se konaly schůzky zástupců farnosti se zástupci Oblastní charity Tišnov. Jednou z řešených otázek byla pomoc v podobě daru charitě na konkrétní úmysl (jako příklad uveďme obědy dětem ze sociálně slabších rodin) – farníci začali být lépe informování o aktuálních potřebách na Tišnovsku. Důležitým bodem bylo také rozšíření portfolia dobrovolníků, kteří by se věnovali sousedské výpomoci (pomoc s nákupy, čtením, každodenními aktivitami).

Schránky

V předsíni kostela sv. Václava byly nainstalovány dvě schránky. První z nich slouží ke vkládání modlitebních úmyslů, za které se pak střídavě modlí skupinky modliteb matek (v Tišnově fungují tři). Schránka se vybírá týdně a nejčastěji se v ní hromadí prosby o dar víry. Druhá novější schránka je určena na vkládání podnětů a připomínek našim kněžím.

Ekumenická skupinka

Přímo v průběhu setkávání synodních skupinek se začala scházet modlitební skupinka s ekumenickým přesahem. Tato skupinka se schází jednou za 14 dní na faře a krom modlitby je obohacena o písně chvály. Její účastníci se seznamují s přístupy, jak rozjímat nad Písmem.

Je vidět, že se za relativně krátkou dobu podařilo pokročit o velký kus dopředu.

Obsah tohoto článku vychází převážně z mého již publikovaného článku uveřejněného v našem zpravodaji Cesta světla.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *