Žena s křížem

Rozkvetlý kříž

Jak katolická církev budovala západní civilizaci

Ráda bych se s Vámi podělila o recenzi knihy o roli církve v historii západní kultury. Ve zkratce: relativně stručná publikace koncentruje velké množství informací, zpočátku o něco náročnějších (filozofičtějších) na vstřebání, avšak dále velmi zajímavé podklady, díky kterým si uvědomíte, jaké poklady nám církev přinesla. Recenzi jsem psala jako seminární práci v rámci předmětu systematická teologie v Teologickém kurzu a tady uvádím její zkrácenou verzi. 

Pár slov o autorovi

Jak uvádí anglicky psaná Wikipedie, T. E. Woods je americký autor 20 knih a liberální komentátor s bestsellerem Politicky inkorektní průvodce americkou historií. S knihou Církev a trh vyhrál první prestižní Templetonovu cenu. Vytvořil na 400 videí o historii a vládě, má svůj denní podcast The Tom Woods Show Woods. Je nesmírně pracovitý a produktivní člověk s velkým přehledem, což ocenila i řada institucí.

A nyní trochu blíže ke knize

Nemám v úmyslu se zde rozepisovat o obsahu každé z kapitol, spíše bych chtěla uvést části, které mě zaujaly a které jsou mi nějakým způsobem blízké – jedná se zejména o univerzity
a vědu (mám zkušenost s českým akademickým prostředím).

Knihu otevírá povzdech nad zkušeností autora s výukou studentů, kteří odráží obecně přijímaný předsudek americké kultury vůči katolické církvi (antikatolicismus). Doslova uvádí, že dějiny Církve znají jako historii ignorance, represe a stagnace.

Za co vděčíme církvi?

Církev se však zasloužila ve srovnání s obecně kulturně vnímaným obdobím antiky například o zanechání barbarských praktik, jako je zabíjení novorozenců a znevažování života v gladiátorských zápasech.

Je vhodné uvědomit si, za co všechno ve středověké historii vděčíme mnichům – přinášeli pěstování obilí, manufakturní výrobu nebo inovativní výrobní postupy. Díky nim byl na mnoha místech zaveden chov koní a dobytka, vaření piva, včelařství, rozvíjeli metalurgii. Rozvinuli švédský obchod s kukuřicí, parmskou výrobu sýrů, irský chov lososů, francouzské vodohospodaření – zavlažování a předcházení povodním.

Další část knihy se věnuje univerzitám. Bylo úlohou papeže je ustanovovat a podporovat. Také poprvé v historii byl v dokumentu Řehoře IX. uděleno ius ubique docendi – tedy právo učit kdekoli. Předtím totiž nemohli vysokoškolští učitelé přednášet na jiných univerzitách, aniž by předtím složili kandidátskou zkoušku. To později mohlo vést k vybudování mezinárodní vědecké komunity.

Další významné milníky

Ráda bych zde podtrhla i některé další významné pokroky spojené s církví. Například:

  • františkán Roger Bacon stál u zrodu moderní vědecké metody, když zdůraznil význam zkušenosti a experimentu. Uvedl: „Bez experimentu nemůžeme nic adekvátně poznat. Argument věc dokazuje teoreticky, ale nedává dostatečnou jistotu v odstranění pochybností naše mysl nedospěje k jasné pravdě, dokud ji nenalezne experimentální cestou.“
  • Nicolaus Steno se stal otcem stratigrafie a moderní geologie s navržením správné teorie zkamenělin
  • jezuité přispěli k vývoji kyvadlových hodin (P. Riccioli), barometrů, refrakčních teleskopů a mikroskopů, teoretickým modelům létání a zavedli znaménka plus a mínus do italské matematiky a měli významné přispění v seismologii, která se nazývá někdy jezuitskou vědou

Mé osobní dojmy

Knihu jsem si přečetla se zájmem a myslím, že mě obohatila a v některých věcech i překvapila (například v kauze s Galileo Galileem). Jejím začátkem jsem se potřebovala prokousat, byl na mě poněkud filozofický, ale kniha se mi pak četla snadno.

Shrnutí

Jak napsal jeden z čtenářů z univerzitních kruhů: „Profesor Thomas Woods staví katolickou církev přímo zpět tam, kde by měla být: do centra rozvoje hodnot, nápadů, vědy, práva a institucí, které utvářely to, co nazýváme západní civilizací.“

Poutavě psaná kniha amerického autora Thomase Woodse předkládá komplexní historický pohled na centrální roli církve ve formování identity západní civilizace. Mohu ji doporučit všem, kteří upřednostňují fakta před dojmy a rádi by si rozšířili obzory ohledně významu a historie církve. Také bych ji doporučila všem hledajícím (myšleno hlavně nepokřtěným), kteří mají otevřenou mysl.


Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *